Hlavní navigace

 • O nás|
 • Služby|
 • Reference|
 • Kontakty
 • Vedlejší navigace


  Stavby a svařování

  • Technická zařízení staveb a inženýrské sítě
  • Technická zařízení budov
  • Ocelové konstrukce
  • Další typy staveb

  Kvalifikační kurzy a zkoušky

  • Kursy a zkoušky svářečů
  • Kursy a zkoušky pro montáže a opravy PZ
  • Kursy a zkoušky izolatérů
  • Další rekvalifikace

  Technické poradenství

  • Poradenství v oblasti svařování kovů a plastů
  • Provádění svářečského dozoru a NDT
  • Poradenství při certifikaci dle ISO 3834 a EN 1090

  FAQ - odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy

  Svářečské kvalifikace

  1. Jak dlouho platí svářečský průkaz?
   Standardně platí každá svářečská kvalifikace 2 roky. V den následují po vypršení této lhůty je platnost ukončena. Obnovení platnosti je nejjednodušší u základních kursů (a zaškolovacích) dle ČSN 050705, neboť se jedná pouze o teoretické doškolení a přezkoušení s délkou trvání 6-8 hodin. V případě jiných kvalifikací je vždy nutné vykonat praktickou zkoušku- svařit zkušební kus(y).
  2. Mohu v ČR svařovat bez platné kvalifikace svářeče?
   Nikoliv. Vyhl. MV87/200Sb. vylučuje svařování bez platné kvalifikace.
  3. Kdy je svářečský průkaz neplatný?
   Pokud postrádá potvrzenou kvalifikační zkoušku(y) s datem ukončení platnosti staršími dne přezkoumání platnosti. Dále musí prokázat svářeč POVĚŘENÍ ZAMĚSTNAVATELE KE SVAŘOVÁNÍ (pracovní smlouva, náplň práce, razítko pověření ke svařování přímo v průkazu). Dále musí být svářeč zdravotně způsobilý (Lékařská prohlídka s výsledkem=schopen svařování). Pokud uvedené požadavky Vyhl.87/2000Sb. a ČSN 050701 nelze doložit, je Průkaz neplatný.
  4. K čemu mne opravňuje zaškolovací průkaz na kovy?
   Zaškolení dle ČSN 050705 je nejjednodušší, nejkratší (trvá týden) a nejlevnější svářečskou kvalifikací. Zpravidla se provádí pro získání oprávnění k tepelnému dělění materiálů kyslíkem nebo plasmatem. Další skupinou oprávnění jsou Osvědčení ke stehování elektrickým obloukem či el.odporem. Stehováním se rozumí
   provádění krátkých stehů (do cca 30-50mm), v poloze vodorovné shora (PA), a to jednovrstvým způsobem. Samozřejmě rozuměj pro vybranou technologii svařování a pro daný základní materiál.
  5. K čemu mě opravňuje základní kurs?
  6. K čemu mne opravňuje Evropský/mezinárodní certifikát svářeče/páječe?
  7. Kdo může prodlužovat svářečské oprávnění?
  8. Která svářečská škola mi může prodloužit moje svářečské oprávnění?
  9. Mohu s certifikátem EN 287-1 svařovat venkovní plynovody?
   Ano, pokud zkoušku složíte za podmínek ČSN EN 12732 (v simulovaném výkopu). Tato skutečnost je pak uvedena přímo na Certifikátu.
  10. Mohu s certifikátem EN 287-1 svařovat tlaková zařízení?
   Zkoušku je nutné složit za zpřísňujících podmínek Požadavku PED 97/23/EC (NV 26/2003Sb.=Tlaková zařízení). Tato skutečnost je potvrzena razítkem PED na Certifikátu od tzv.Notifikované osoby.
  11. Co to je státní zkouška svářeče?
   Tento výraz již velice dlouho nic neoznačuje a je nesprávný. Je to nesprávný historický název. Od r.1978 kdy vyšla norma ČSN 050710 se místo tohoto výrazu používal výraz "úřední zkuška svářeče". V roce 1995 byl výraz úřední zkouška  nahražen evropskou (svářeči ocelí), nebo i mezinárodní zkouškou svářeče (svářeči barevných kovů a litiny).
  12. Kde si lze ověřit platnost zkoušek svářeče?
   Na serveru České svářečské společnosti CWS ANB: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=4&i=56

  Ostatní kurzy

  1. Jak dlouho platí Osvědčení způsobilosti na montáže a opravy plynových zařízení (PZ)?
  2. Je povinný kurs na montáže a opravy PZ?
  3. Jak dlouho platí Osvědčení pro lisování tvarovek?

  Dotazy všeobecného charakteru

  1. Kdo může svařovat ocelové konstrukce?
  2. Kdo může svařovat plynovody?
  3. Kdo může svařovat tlaková zařízení?